IZOLACJA – zmniejsza czy zwiększa ryzyko śmierci?

przez | 25 kwietnia 2020

Rosnąca liczba badań wskazuje, że izolacja społeczna powoduje WZROST ŚMIERTELNOŚCI we wszystkich grupach wiekowych. Jednym z mechanizmów, ale nie jedynym, jest upośledzenie odporności zarówno komórkowej jak i humoralnej.

Badacze wykazali m.in., że izolacja powoduje upośledzenie transkrypcji genów związanych z odpowiedzią na glukokortykoidy i zwiększoną aktywność prozapalnych szlaków kontroli transkrypcji. Powoduje to wzrost ryzyka chorób zapalnych. 

Jednak związane z izolacją różnice w immunoregulacji daleko wykraczają poza procesy zapalne. Samotność wiąże się z upośledzoną odpornością komórkową, co znajduje odzwierciedlenie w niższej aktywności komórek naturalnych zabójców (NK) i wyższych mianach przeciwciał przeciwko wirusowi Epstein Barra oraz ludzkim wirusom opryszczki [9, 12-14]. Skutkiem jej deficytu może być np. rak. 

 Ponadto izolacja  wiąże się z mniejszym wzrostem liczby komórek NK w odpowiedzi na ostry stres [10]. U młodych dorosłych samotność była związana z gorszą odpowiedzią przeciwciał na składnik szczepionki przeciw grypie [11], co sugeruje, osłabienie odporności humoralnej. Odporność humoralna jest niezbędna m.in. w leczeniu chorób związanych z obecnością wirusów. Skutkiem jej deficytu może być np. śmiertelne zapalenie płuc.


1. Caspi A, Harrington H, Moffitt TE, Milne BJ, Poulton R. Dzieci izolowane społecznie 20 lat później: ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006; 160 : 805–811. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

2. Eaker ED, Pinsky J, Castelli WP. Zawał mięśnia sercowego i śmierć wieńcowa u kobiet: predyktory psychospołeczne z 20-letniej obserwacji kobiet w badaniu Framingham. Am J Epidemiol. 1992; 135 : 854–864. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

3. Olsen RB, Olsen J, Gunner-Svensson F, Waldstrøm B. Sieci społecznościowe i długowieczność. 14-letnie badanie kontrolne wśród osób starszych w Danii. Soc Sci Med. 1991; 33 : 1189–1195. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

4. Penninx BW, van Tilburg T, Kriegsman DM, i in. Wpływ wsparcia społecznego i osobistych środków zaradczych na umieralność w starszym wieku: The Longitudinal Aging Study Amsterdam. Am J Epidemiol. 1997; 146 : 510–519. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

5. Seeman T. Promujący zdrowie efekt przyjaciół i rodziny na temat wyników zdrowotnych u osób starszych. American Journal of Health Promotion. 2000; 14 : 362–370. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

6. Shiovitz-Ezra S, Ayalon L. Sytuacja a przewlekła samotność jako czynniki ryzyka śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny. Int Psychogeriatr. 2010; 22 : 455–462. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

7. Sugisawa H, Liang J, Liu X. Sieci społecznościowe, wsparcie społeczne i śmiertelność wśród osób starszych w Japonii. J Gerontol. 1994; 49 : S3–13. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

8. Thurston RC, Kubzansky LD. Kobiety, samotność i incydent choroby wieńcowej serca. Psychosom Med. 2009; 71 : 836–842. [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

9. Kiecolt-Glaser JK, Ricker D, George J i in. Poziom kortyzolu w moczu, immunokompetencja komórkowa i samotność u pacjentów psychiatrycznych. Psychosom Med. 1984; 46 : 15–23. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

10. Steptoe A, Owen N, Kunz-Ebrecht SR, Brydon L. Samotność i reakcje na stres neuroendokrynny, sercowo-naczyniowy i zapalny u mężczyzn i kobiet w średnim wieku. Psychoneuroendokrynologia. 2004; 29 : 593–611. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

11. Pressman SD, Cohen S, Miller GE i in. Samotność, rozmiar sieci społecznościowej i odpowiedź immunologiczna na szczepienia przeciw grypie u studentów pierwszego roku studiów. Zdrowie Psychol. 2005; 24 : 297–306. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

12. Dixon D, Cruess S, Kilbourn K i in. Wsparcie społeczne pośredniczy w samotności i ludzkim mianowaniu wirusa opryszczki typu 6 (HHV-6). Journal of Applied Social Psychology. 2001; 31 : 1111–1132. [ Artykuł wolny od PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]

13. Glaser R, Kiecolt-Glaser JK, Speicher CE, Holliday JE. Stres, samotność i zmiany w opóźnieniu herpeswirusa. J Behav Med. 1985; 8 : 249–260. [ PubMed ] [ Google Scholar ]

14. Kiecolt-Glaser JK, Garner W, Speicher C i in. Psychospołeczne modyfikatory immunokompetencji u studentów medycyny. Psychosom Med. 1984; 46 : 7–14. [ PubMed ] [ Google Scholar ] 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *