O mnie

“Lekarz leczy, Bóg uzdrawia … “

Jestem lekarzem medycyny, absolwentką Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Po studiach pracowałam m.in. w Instytucie Matki i Dziecka (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc), gdzie miałam okazję poznać kulisy testowania nowych leków, badań naukowych z udziałem dzieci, skuteczności a raczej nieskuteczności leczenia chorób przewlekłych za pomocą farmakoterapii. To doświadczenie skłoniło mnie do poszukiwania bardziej efektywnych i bardziej etycznych rozwiązań terapeutycznych. Od ponad 30 lat zgłębiam różne kierunki z pogranicza duchowości, psychologii i medycyny.  

Wierzę, że na zdrowie prócz wrodzonej konstytucji najważniejszy wpływ ma stan ducha, ale fizyczne czynniki środowiskowe, takie jak dieta, aktywność fizyczna, jakość wody, powietrza czy promieniowanie, też są bardzo istotne. Przywracanie zdrowia nie polega na zażywaniu tabletek (choć i one bywają niekiedy konieczne), lecz przede wszystkim jest procesem rozwoju. Rozwoju od nieświadomości i chorób do świadomości i zdrowia. 

“Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli” (J. 8, 32)

Ciało jest świątynią ducha. Naszym przejściowym domem, doskonałym narzędziem do spełniania  życiowej misji. Bywamy zaślepieni przez kulturowe uwarunkowania skłaniające nas do skupiania się na rzeczach, jako przyczynach szczęścia. Model holistyczny zachęca do większej uważności. Nie przyjmowania czegoś, jako rozsądne, tylko dlatego, że inni tak czynią. Zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Ta uważność prowadzi do zmian, które zawsze procentują coraz lepszym zdrowiem.

Jestem pasjonatką duchowości chrześcijańskiej i odkryć doktora Hamera (które tak na prawdę nie do końca są odkryciami, lecz raczej powrotem do prawdy, którą Bóg objawił nam na samym początku). Zgłębiam i praktykuję  Totalną Biologię, Recall Healing i inne metody wywodzące się z powyższych. Fascynuje mnie medycyna informacyjna, praca z ciałem, terapia dźwiękiem, terapeutyczne stosowanie hipertermii, ale początkiem terapii jest często detoksykacja, ustawienie diety, korekta nawyków życiowych.   Najskuteczniejsze leki są dostępne dla każdego: bezwarunkowa miłość, zgoda na świat, prostota życia, naturalna żywność, niezwykła moc ziół,  szum strumyka, górski widok, śpiew ptaków, słońce – super lekarz, gorączka wielki czyściciel, wdzięczność, Modlitwa.

Służę ludziom na styku duchowości, psychologii i medycyny. Prowadzę konsultacje osobiste, telefoniczne i przez Skype’a. Zapraszam też okresowo na wykłady, warsztaty a także wakacje, podczas których dzielę się swoim doświadczeniem życia w stylu Slow Food, Simple Life. Pomagam odkryć Mindfulness i Non Violent Comunication czyli praktykę wartości chrześcijańskich w codzienności. W pracy z młodzieżą  niesamowite efekty przynosi zaproszeni koni do roli terapeutów (zgłębiam i praktykuję metody z kręgu Horse Assisted Education i Horse Assisted Psychotherapy). Prócz tego piszę: jestem autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu medycyny naturalnej.  

W kontakcie z pacjentami staram się przede wszystkim przywrócić im wiarę w doskonałość  mechanizmów obronnych organizmu a także przekazać wiedzę o tym, jak tym mechanizmom nie przeszkadzać oraz jak je wspierać przez przywracanie  równowagi ducha i ciała. Wierzę, że nie ma chorób nieuleczalnych ale nie każdy pozwoli sobie pomóc. Moją szczególną misją jest praca z dziećmi oraz rodzicami w okresie rozrodczym, w szczególności upowszechnianie Naturalnej Terapii Epigenetycznej, jako, że  „zdrowe matki rodzą zdrowe dzieci” a zdrowe dzieci, to jedyna nadzieja na zdrowe i pokojowe społeczeństwo. 

Jestem mamą 5 dzieci, prowadzonych naturalnie, bez “pomocy” leków farmakologicznych i szczepień, metodą jak najmniejszego przeszkadzania wewnętrznym mechanizmom obronnym. Czwórka jest już dorosła.

Ukończyłam niezliczoną liczbę kursów, przeczytałam niezliczona liczbę książek. Dowiedziałam się z nich, że fenomen życia wciąż jest dla nas tajemnicą. Wszelkie “nowe” odkrycia dotyczące przyczyn chorób oraz metod ich profilaktyki i leczenia, o ile są skuteczne, bazują na duchowym fundamencie opisanym na kartach Pisma Świętego: miłość, wdzięczność, przebaczenie, akceptacja, itd. bez tego trwałe uzdrowienie nie jest możliwe.

Nie ma zdrowia, bez zdrowej duchowości.

Uzdrawianie, to proces. Nawet uzdrowienie przez nałożenie rąk jest zazwyczaj tylko kropką nad i procesu, który dokonał się wcześniej.

Staram się pomagać zgodnie z intuicją i aktualnym stanem mojej wiedzy. 

Moje porady, wykłady i publikacje nie mają oficjalnego charakteru lekarskiego, to znaczy niekoniecznie odzwierciedlają poglądy upowszechniane przez oficjalną medycynę akademicką, lecz obrazują jedynie moje osobiste i prywatne doświadczenie. 

Dziękuję wszystkim moim przewodnikom i nauczycielom.